Προθεσμία υποβολής εργασιών: 30 Μαΐου 2016 

Γνωστοποίηση αποδοχής: 27 Ιουνίου 2016

Προθεσμία υποβολής τελικής έκδοσης: 4 Ιουλίου 2016

Διεξαγωγή συμποσίου: 28-29 Ιουλίου 2016